İktisadi Düşünceler Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #1368289

Aşağıdaki hangisi monetarizm kavramını ilk kez kullanan iktisatçıdır?


Edmund S. Phelps 

Robert Lucas

Karl Brunner

Milton Friedman

Gary Becker


Yanıt Açıklaması:

1968’de İsviçreli iktisatçı Karl Brunner (1926-1989)’in Federal Reserv Bank Saint Louis Review’de yayınlanan makalesinde “Monetarizm” kavramını ilk kez kullanılarak 1920’lerde bilinen ve sonra unutulan para prensiplerini başka bir deyişle klasiklerin miktar teorisini yeniden hatırlatmıştır. Doğru yanıt C'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum