İktisadi Düşünceler Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #1368295

Aşağıdakilerden hangisi ekonominin, aynı anda hem işsizlik hem de enflasyon içinde bulunması durumunu ifade etmektedir?


Neoliberalizm

Monetarizm

Transmisyon

Enflasyon

Stagflasyon


Yanıt Açıklaması:

Stagflasyon ekonominin eksik istihdam ve potansiyel üretim seviyesinin altında olmasına karşılık, genel fiyat seviyesinin
yükseldiği durumdur. Başka bir deyişle, ekonominin, aynı anda hem işsizlik hem de enflasyon içinde bulunması durumunu
ifade eder. Doğru yanıt E'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum