İktisadi Düşünceler Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #1397765

Yeni Klasik Reel Konjonktür teorisinin, Yeni Klasik İktisat teorisinden temel farkı hangi seçenekte yer almaktadır?


Konjonktürel dalgalanmaları açıklama

Enflasyonun ortaya çıkışını açıklama

Devletin ekonomi üzerindeki müdahalesi

Tazminat, işsizlik maaşı gibi sosyal haklara ona bakışı

Genişletici maliye politikası


Yanıt Açıklaması:

Yeni klasik reel konjonktür teorisinin, yeni klasik iktisattan kopmasının nedeni yani temel farkı şudur: Yeni klasiklere göre konjonktürel dalgalanmaların nedeni önceden beklenmeyen para politikası iken yeni klasik konjonktürel teorisyenleri ise buna karşı çıkarak konjonktürel dalgalanmaların gerekçesi olarak "teknolojik şoklar"ı göstermişlerdir. Başka bir deyişle, yeni konjonktürel teoride, konjonktürel dalgalanmaların nedeni parasal değil reel faktörlere dayanmaktadır ve bunlardan en önemlisi de teknolojik şoklardır. Doğru cevap A seçeneğidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum