İktisadi Düşünceler Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #1398391

Aşağıda yer alan seçeneklerden hangisi Yeni Keynesgil İktisat’ın reel ücret katılıkları konusunda geliştirdiği teorilerden biri değildir?


Asimetrik enformasyon modeli

Zımni sözleşme teorisi

İçeridekiler-dışarıdakiler teorisi

Etkin ücret teorisi

Tekelci rekabet teorisi


Yanıt Açıklaması:

Yeni Keynesgil İktisat, reel ücret katılıklarının ve uzun dönemdeki işsizlik sorununun kökenlerini açıklamaya çalışmıştır. Buna göre reel ücret katılıkları konusunda bazı teoriler geliştirmişlerdir. Bunlar; simetrik enformasyon modeli, zımni sözleşme teorisi, içerdekiler-dışardakiler teorisi ve etkin ücret teorisinden oluşmaktadır. Tekelci rekabet teorisi ise Neoklasik iktisat teorilerinden biridir. Doğru cevap E seçeneğidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum