İktisadi Düşünceler Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #1407319

Aşağıdakilerden hangisi Yeni Keynesgil İktisat'ın reel ücret katılıkları konusunda geliştirdiği teorilerden biri değildir?


Asimetrik enformasyon modeli

Rasyonel beklentiler teorisi

Zımni sözleşme modeli

İçerdekiler-dışardakiler teorisi

Etkin ücret teorisi


Yanıt Açıklaması:

Yeni Keynesgil İktisat, reel ücret katılıklarının ve uzun dönemdeki işsizlik sorununun kökenlerini açıklamaya çalışmıştır. Buna göre reel ücret katılıkları konusunda bazı teoriler geliştirmişlerdir. Bu teoriler; asimetrik enformasyon modeli, zımni sözleşme teorisi, içerdekiler-dışardakiler teorisi  ve etkin ücret teorisidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum