İktisadi Düşünceler Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #557019

Aşağıdakilerden hangisi Monetarizmin temel ilkeleri arasındadır?


Fiyat ve ücret katılıkları varsayımını kabul eder.

Rasyonel beklentiler hipotezini savunur.

Modern Miktar Teorisi kullanılır.

Klasik Miktar Teorisi kullanılır.

Para ve tahvil olmak üzere sadece iki varlık hesaba katar.


Yanıt Açıklaması:

Monetaristler parasal artışlarının enflasyonist etkilerini kabul etmekle birlikte, bazı yönlerden Klasik Miktar Teorisi’ni eleştirerek, enflasyonu açıklamada yetersiz kaldığını öne sürmüşlerdir. Paranın dolaşım hızının sabit değil, aksine bazı değişkenlerin istikrarlı bir fonksiyonudur. Milton Friedman’ın analizleri ile geliştirilen Monetarizm’e bu nedenle aynı zamanda “Modern Miktar Teorisi” adı da verilmektedir. Doğru cevap C'dir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum