İktisadi Düşünceler Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #738420

Paranın dolanım hızı ve ticaret hacmi değişmeden para miktarındaki değişimin aynı oranda ve yönde fiyatlar genel düzeyini etkileyeceğini ileri süren bir kuram geliştiren iktisatçı kimdir?


Fisher

Chamberlin

Marshall

Friedman

Walras


Yanıt Açıklaması:

Neoklasik iktisadın en önemli isimlerinden biri olan ve yerleşik iktisada pek çok katkısı olan Fisher’in en yaygın bilinen katkılarından biri de Fisher denklemidir. Paranın miktar kuramı olarak da bilinen Fisher denklemi MV=PQ’dur. Burada M dolaşımdaki para miktarını, V paranın dolanım hızını, P fiyatlar genel düzeyini ve Q da yıl boyunca üretilen mal miktarını ifade etmektedir. Fisher’e göre, dolaşımdaki para miktarındaki artış, aynı oranda enflasyona yol açar. Aslında ekonomideki para miktarındaki artışın fiyatları yükselteceği görüşü Fisher’den önce, klasik iktisatçılardan David Hume ve John Stuart Mill tarafından da dile getirilmiş olmasına karşın Fisher paranın dolanım hızı ve ticaret hacmi değişmeden para miktarındaki değişimin aynı oranda ve yönde fiyatlar genel düzeyini etkileyeceğini ileri süren ve paranın miktar kuramı adıyla tarihe geçen bir kuram geliştirmiştir.

Yorumlar
  • 0 Yorum