İktisadi Düşünceler Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #745950

Aşağıdaki iktisatçılardan hangisi Tarihçi Okul ekolüne bağlıdır?


Thorsteın Bunde Veblen

John Rogers Commons

Gustav Schmoller

Wesley C. Mitchell

Gunner Myrdal


Yanıt Açıklaması:

19. yüzyılda soyutlamacı ve neoklasik iktisada ilk tepkiler Tarihçi Okul tarafından verilmiştir. Tarihçiler, zaman ve mekândan bağımsız bir iktisadi açıklamanın olamayacağını ifade ederler. Tarihçilerin görüşleri, İngiltere ve Fransa’da da ilgi görse de Alman Tarihçi okulu iktisadi düşünce tarihinde daha çok temayüz etmiştir. Öncüleri arasında W. Rosher, B. Hildebrand ve K. Knies gibi düşünürlerin bulunduğu Alman Tarihçi Okulunun en ünlü temsilcileri G. Schmoller ve W. Sombarttır.

Yorumlar
  • 0 Yorum