İktisadi Düşünceler Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #749320

“Değer yalnızca nihai düzeydeki faydaya bağlıdır” diyerek emek-değer teorisine itiraz eden düşünür aşağıdakilerden hangisidir?


Karl (Carl) Menger

Léon Walras

Stanley Jevons

Jules Dupuit

F. Herman Gossen


Yanıt Açıklaması:

Jevons, “Değer yalnızca nihai düzeydeki faydaya bağlıdır.” diyerek emek-değer teorisine itiraz eder. Ona göre üretim maliyetleri arzı belirler, arz faydanın nihai düzeyini belirler, nihai fayda düzeyi de değeri belirler. Jevons’a göre, son tahlilde bir malın değeri ona harcanan emeğe değil, nihai kullanıcıya sağlayacağı faydaya bağlıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum