İktisadi Düşünceler Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #1088856

1929 yılında ortaya çıkan "Büyük Buhran" Keynes’in fikirleriyle Batı dünyasının bu buhrandan kolaylıkla çıkmasını sağlamıştır. Büyük Buhran"ın ortaya çıkmasında pek çok sebep vardır aşağıdakilerden hangisi bu sebeplerden birisi değildir?


Gelirler ve tasarruflar artarken, üretim tüketimi aşamamıştır.

Geçmiş yatırımlardan birikmiş olan amortismanlar sisteme döndürülememiştir.

İşsizlik hızla artarak kronik bir hal almıştır ve bunun sonucunda buhran olmuştur.

Liberalizmin doğal yapısı içinde oluşabilecek ve yine doğal bir biçimde kendiliğinde çözülecek olan sermaye yatırımlarının teşviki sorunu çözülmemiştir.

Sanayi devrimiyle bulunan buhar makinesi, otomobil ve demiryolları gibi icatlar pek çok yatırımı teşvik etmiştir ancak I. Dünya savaşından sonra yeni buluşlar ortaya çıkmamıştır.


Yanıt Açıklaması:

Buna bağlı geçmiş yatırımlardan biriken amortismanlar hızlı bir şekilde tekrar sisteme döndürülememiştir. Bu sorunlar liberalizmin doğal yapısında ortaya çıkabilecek olağan durumlar olarak nitelendiriliyordu, liberal kapitalizmin içinde bu sorunların kendi kendine ortadan kalkması gerekiyordu. Ancak işler beklendiği gibi gitmedi.

Yorumlar
  • 0 Yorum