İktisadi Düşünceler Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #1254571

Klasik teorinin “arz-talep-fiyat” üçlüsüne karşılık Keynes'in ortaya attığı üçlü hangisidir?


Arz-talep-denge

Gelir-gider-bütçe

İhracat-ithalat-döviz kuru

Tasarruf-yatırım-gelir

Alım-satım-kar oranı


Yanıt Açıklaması:

Klasik teorinin “arz-talep-fiyat” üçlüsüne karşılık, Keynes, “tasarruf-yatırım-gelir” üçlüsünü ortaya atar. Keynes’in görüşlerinde Klasiklerin fiyat mekanizmasının yerini gelir mekanizması alır.

Yorumlar
  • 0 Yorum