İktisadi Düşünceler Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #557018

Aşağıdakilerden hangisi Yeni Keynesgil İktisat Teorisi ilkeleri arasındadır?


Konjonktürel dalgalanmaların nedeni olarak beklenmeyen para politikasını sorumlu tutar.

Fiyat ve ücret katılıkları varsayımını kabul eder.

Maliye politikalarının etkisizliğini ortaya koymaya çalışmıştır.

Uyumcu beklentiler hipotezini savunur.

Politika etkisizliği hipotezini savunur.


Yanıt Açıklaması:

Yeni Keynesgil İktisatçılar, Yeni Klasik İktisadın rasyonel beklentilere dayalı varsayımını ve Keynes’in fiyatlar ve ücretler katıdır varsayımını kabul ederler. Yeni Keynesgiller Keynes’e ilave olarak, nominal katı/yapışkan fiyatların ve ücretlerin varlığını menü maliyetleri, mark-up fiyatlama gibi etkenlere bağlamaktadırlar. Cevap B şıkkıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum