İktisadi Düşünceler Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #580246

Verilenlerden hangisi neoklasik iktisatçılar arasındadır?


Karl (Carl) Menger

Stanley Jevons

Léon Walras

Alfred Marshall

Francis Ysidro Edgeworth


Yanıt Açıklaması:

Neoklasik iktisadın bugünkü ders kitaplarına girecek biçimde formüle edilmesinde en büyük
katkısı olan kişi şüphesiz Alfred Marshall'dır. Cevap D şıkkıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum