İktisadi Düşünceler Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #738161

Aşağıdaki eserlerden hangisi "gösterişçi tüketim" kavramını iktisat literatürüne kazandırmıştır?


Ekonomik İlerleme Teorisi

Kapital

Genel Teori

Milletlerin Zenginliği

Aylak Sınıf Kuramı


Yanıt Açıklaması:

Veblen Aylak Sınıfın Teorisi isimli eserinde, israfçı tüketim üzerinde özellikle durmaktadır. Buna gösterişçi tüketim veya Veblen etkisi denilmektedir. Gösterişçi tüketimde bir mal veya hizmetin faydası, sahip olduğu niteliklerden değil, kişinin alım gücünün yüksekliğini yansıtarak başkalarına gösteriş yapmanın verdiği hazdan kaynaklanmaktadır. Doğru cevap E'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum