İktisadi Düşünceler Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #738424

I- İstikrar, düzenlilik ve süreklilik gösteren inanç, davranış veya faaliyet biçimidir. II- Enformel ve formel kurumların birlikteliği İşlem maliyetlerini düşürür. III- Hukuk sistemi formel kurumlar arasında sayılmalıdır. IV- İnformel kurumlar yaptırım içermezler Kurumlara ilişkin olarak yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri kurumcu iktisadın penceresinden bakıldığında doğrudur?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I, II ve III

II, III ve IV


Yanıt Açıklaması:

Sosyal bilim literatüründe ise kurum, genel olarak istikrar, düzenlilik ve süreklilik gösteren inanç, davranış veya faaliyet biçimine denmektedir. Kurumları  “formel kurumlar” ve “enformel kurumlar” olarak ikiye ayırabiliriz. Formel kurumlar, devletin yaptırım gücü ile desteklenen, enformel kurumlar ise devletin yaptırım gücüne ihtiyaç duymadan varlığını sürdüren kurumlardır. Mahkeme ve polis gücü ile hayata geçirilen hukuk sistemi, formel kurumlara, adab-ı muaşeret kuralları da enformel kurumlara örnek verilebilir. Bir toplumda enformel ve formel kurumların birbirini desteklemesi ve tamamlaması ekonomik faaliyetlerin işlem maliyetlerini düşürür.

Yorumlar
  • 0 Yorum