İktisadi Düşünceler Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #739849

İktisatta azalan fayda yasasını ilk formüle eden iktisatçı kimdir?


John M. Keynes

Alfred Marshall

F. Herman Gossen

W. Stanley Jevons

Arthur C. Pigou


Yanıt Açıklaması:

İktisatta azalan marjinal fayda yasasını ilk formüle eden kişi F. Herman Gossen'dir. Bu ilkeye göre, bir malın tüketimi arttıkça, tüketimde kullanılan her ilave malın faydası bir öncekine göre daha düşük olmaktadır. Doğru cevap C'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum