İktisadi Düşünceler Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #741968

Aşağıdaki iktisadi yaklaşımlardan hangisi "doğal düzen" kavramını savunur?


Kurumcu iktisat

Keynesyen iktisat

Yeni Keynesyen iktisat

Merkantilizm

Fizyokrasi


Yanıt Açıklaması:


Fizyokrasi'nin esasını, gerek toplumsal alanlarda gerekse ekonomi alanında, "doğal düzen" oluşturmaktadır. Toplumun işleyişi de tıpkı fiziksel olaylarda olduğu gibi doğal düzen içinde gerçekleşmektedir. Doğal düzen özel mülkiyet ve ekonomik serbestiye dayanır. Sorunun cevabı E'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum