İktisadi Düşünceler Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #744885

Aşağıdakilerden hangisi Avrupa'da 15.-18. yüzyıllar arasında ekonomi politiğini belirleyen Merkantalizm'in kökeni olan merkant kelimesinin Latince karşılığıdır?


Esnaf

Zanaatkar

Usta

Tüccar

Tefeci


Yanıt Açıklaması:

Avrupa iktisadi düşüncesinde ve ulusal ekonomi politikasında 15.-18. yüzyıllar aralığını kapsayan dönem merkantilizm olarak adlandırılır. Merkantilizm’in kökeni merkant kelimesinden gelmekte olup Latince tüccar anlamına gelmektedir. Orta Çağ ile Fizyokrasi arasında özellikle Batı Avrupa’da yaşayan bir iktisadi düşünce akımı’dır. Bu düşünce akımına göre, devletin zenginleşmesini sağlamak ekonomi politikalarının hedefidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum