İktisadi Düşünceler Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #1089146

Günümüzde toplam talep olarak da bilinen ve uygulanan “efektif talep” kavramına vurgu yapan Keynes’in toplam talebi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Toplam talep toplam harcamalardan meydana gelir.

Toplam talep ulusal gelirin, üretim düzeyinin ve istihdamın önemli belirleyicisidir.

Toplam talebi meydana getiren toplam harcamalar ise ekonomideki tüketim, yatırım, kamu harcamaları ve net ihracatın toplamından oluşur.

Toplam talep toplam tüketimi ve harcamaları kısar böylece ürünleri depolarda biriken firmalar daha fazla işçi istihdam eder.

Ekonomideki tüm firmalar satış yapmak ümidiyle reel bir çıktı düzeyi üretir fakat toplam harcamalar üretilen tüm bu çıktı düzeyini satın almak için yeterli olmaz.


Yanıt Açıklaması:

Keynes efektif talep kavramı üzerine vurgu yapmıştır. Bu kavram günümüzde toplam talep olarak da nitelendirilmektedir. Keynes’e göre, toplam talep; ulusal gelirin, üretim düzeyinin ve istihdamın en önemli belirleyicisidir ve toplam talep toplam harcamalardan meydana gelir. Toplam harcamaların; ekonomideki tüketim, yatırım, kamu  harcamaları ve net ihracatın toplamından oluştuğunu söylemiştir. Ekonomideki tüm firmalar satış yapmak ümidiyle reel bir çıktı düzeyi üretir. Fakat bazen toplam harcamalar üretilen tüm bu çıktı düzeyini satın olmak için yeterli olmayabilir. Satılamayan ürünler firmaların bünyesinde biriktikçe firmalar işçi çıkarmaya ve üretimlerini düşürmeye başlarlar.

Yorumlar
  • 0 Yorum