İktisadi Düşünceler Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #1091203

1970'lerde Keynes’in eksik istihdam konusundaki fikirlerinin yetersiz kalmasıyla Milton Friedman’ın görüşleri ön plana çıkmıştır bu görüşlerin adı nedir?


Yapısal yaklaşım

İş çevrimi teorisi

Post Keynesgil okulu

Arz-yönlü makroiktisat

Monetarizm, yani parasalcılar


Yanıt Açıklaması:

Özellikle Chicago üniversitesi mensubu iktisatçılarından Milton Friedman ve yakın çevresindeki iktisatçıların alternatif görüşleri, 1970’lerde ortaya çıkan stagflasyon krizinin Keynesci politikalarla  çözümlenememesi durumunda yükselişe geçerek iktisattaki Monetarizm / Keynesyen iktisat tartışmalarını doğurmuştur. Keynesgil teorinin parayı ve fiyatlar genel seviyesindeki değişiklikleri ihmal eden analizlerine yönelik doğan bu tepkisel akım, “Parasalcılar” veya “Monetarizm” olarak adlandırılmıştır.

Yorumlar
  • 0 Yorum