İktisadi Düşünceler Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #1254529

Keynes’le birlikte ortaya çıkan ayrım aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?


Kapitalist-Komünist İktisat

Mikro-Makro İktisat

Liberal-Muhafazakar İktisat

Merkantilist-Kolonyalist İktisat

Üretici-Tüketici İktisat


Yanıt Açıklaması:

Keynes’e kadar iktisatçılar “mikro-makro” diye bir ayrım yapmamışlardır. Fakat Keynes’le birlikte böyle bir ayrım başlamıştır.

Yorumlar
  • 0 Yorum