İktisadi Düşünceler Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #1260971

Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Keynes'in iktisadi düşüncesinin şekillenmesinde etkili olmamıştır?


Marksist heterodoks yaklaşımın uygulamasının sonuçlarını görmesi

1929 Buhranını yaşaması

Batı ekonomilerinin büyümü hızında ciddi düşüşler görülmesi

II. Dünya Savaşının Batı ekonomilerini felce uğratması

Sanayi devriminin bütün sonuçlarının ortaya çıkmış olması


Yanıt Açıklaması:

Keynes 1883-1946 yılları arasında yaşamıştır. Bu dönemde sanayi devriminin iktisadi sonuçlarının artık gözle görülür biçimde ortaya çıkması, Marksist yaklaşımın olumsuz sonuçlarının görülüyor olması ve bunların üzerine Batı ekonomilerinde görülen iktisadi gerilemeyle birlikte 1929 krizi Keynes'in düşüncesinin gelişimine katkı yapmıştır. Ancak 2. Dünya savaşının etkileri Keynes'in ölümünden sonra görülecektir. Doğru cevap D'dir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum