İktisadi Düşünceler Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #1367171

Monetarizm kavramını ilk kez kullanan iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?


Karl Brunner

Milton Friedman

John Fraser Muth

Robert Lucas

Edmund S. Phelps


Yanıt Açıklaması:

(1968’de İsviçreli iktisatçı Karl Brunner (1926-1989)’in Federal Reserv Bank Saint Louis Review’de yayınlanan makalesinde “Monetarizm” kavramını ilk kez kullanılarak 1920’lerde bilinen ve sonra unutulan para prensiplerini başka bir deyişle klasiklerin miktar teorisini yeniden hatırlatmıştır.

Yorumlar
  • 0 Yorum