İktisadi Düşünceler Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #1367178

  1. Paranın dolaşım hızı Klasiklerde sabit, Monetaristlerde ise sabit değildir.
  2. Klasiklerde Milli Gelir ifadesi cari işlemlerin nominal değerini, Monetaristlerde ise sürekli geliri ifade eder.
  3. Para talebini belirleyen unsur Klasiklerde gelir düzeyi, Monetaristlerde ise gelir düzeyi ve faiz oranıdır.

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri Klasikler ile Monetaristler arasındaki farklardandır?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I ve III

I, II ve III


Yanıt Açıklaması:

Klasik Miktar Teorisi ile Modern Miktar Teorisi arasındaki farklar aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

  1. Klasiklerde paranın dolaşımı sabit (veri) iken, Monetaristlerde sabit değildir. Monetaristlerde paranın dolaşım hızı; sürekli gelir, faiz oranı, beklenen enflasyon oranı gibi gözlemlenebilen birkaç değişkenin istikrarlı bir fonksiyonudur.
  2. Klasiklerde Milli Gelir (MG) ifadesi cari işlemlerin nominal değerini ifade eder. Monetaristlerde ise, MG ile kastedilen şey “sürekli gelir” olup servet ile ifade edilmiştir.
  3. Klasiklerde para talebini belirleyen unsur gelir düzeyidir. Görüldüğü gibi, Monetarist yaklaşımda paranın getirisi sabitken tahvillerin getirisinin azalması, elde tutulan para miktarını arttırmaktadır. Para talebini belirleyen unsurlar, gelir düzeyi ve faiz oranıdır.
Yorumlar
  • 0 Yorum