İktisadi Düşünceler Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #1395646

  1. Paranın dolaşımı sabittir
  2. Para talebini gelir düzeyi ve faiz oranı belirler
  3. Milli Gelir cari işlemlerin nominal değerini ifade eder
  4. Enflasyon paranın dolaşım hızını etkiler

Miktar teorilerine ilişkin yukarıda verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri klasik miktar teorisini aittir?


I

IV

I-III

II-IV

I-II-IV


Yanıt Açıklaması:

Klasik miktar teorisinde paranın dolaşımı sabit veri iken, monetaristlerde sabit değildir. Monetaristlerde paranın dolaşım hızı; sürekli gelir, faiz oranı, beklenen enflasyon oranı gibi gözlemlenebilen birkaç değişkenin istikrarlı bir fonksiyonudur. Klasiklerde Milli Gelir ifadesi cari işlemlerin nominal değerini ifade eder. Monetaristlerde ise, MG ile kastedilen şey “sürekli gelir” olup servet ile ifade edilmiştir. Klasiklerde para talebini belirleyen unsur gelir düzeyidir. Görüldüğü gibi, monetarist yaklaşımda paranın getirisi sabitken tahvillerin getirisinin azalması, elde tutulan para miktarını arttırmaktadır. Para talebini belirleyen unsurlar, gelir düzeyi ve faiz oranıdır. Bu durumda doğru cevap C seçeneğidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum