İktisadi Düşünceler Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #649276

Ekonomiyi mikro ve makro iktisat olarak ayıran iktisatçı kimdir?


Adam Smith

David Ricardo

John Maynard Keynes

Thortein Bunde Veblen

Thomas Robert Malthus


Yanıt Açıklaması:

Keynes’e kadar iktisatçılar “mikro-makro” diye iktisatta bir ayrım yapmamışlardır. Fakat Keynes’le birlikte böyle bir ayrım başlamıştır. Mikro iktisat bireysel karar vericilerin davranışlarını incelerken, makro iktisat ise ekonomik birimlerin toplu davranışlarını inceler. Bu doğrultuda Keynesyen analiz tek bir mal veya hizmetin fiyatındaki artıştan ziyade;

  • Ekonomideki bütün mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki ortalama artışı yansıtan enflasyon,
  • Tek bir işçinin emek arzından ziyade ekonomideki tüm çalışanları kapsayan toplam istihdam,
  • İş bulamayan herkesi içine alan işsizlik oranı gibi

makro kavramları çalışma konusu haline getirmiştir.

Yorumlar
  • 0 Yorum