İktisadi Düşünceler Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #739864

Tekelci rekabet analizini geliştiren iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?


Knut Wicksell

Irving Fisher

Eugen Von Böhm-Bawerk

Vilfredo Pareto

Edward Chamberlain


Yanıt Açıklaması:

Tekelci rekabet analizini Edward Chamberlain geliştirmiştir. Tekelci rekabet piyasasında firmalar birbirinin aynısı olmayan ama tüketicinin aynı ihtiyacını karşılayan, yani birbiri yerine ikame edilebilir özellikler taşıyan ürünler üretirler. Firmalar, ürünlerini sanki rakip firmalarınkinden çok değişikmiş gibi farklılaştırır, tüketicinin kendi malları yerine diğer malları satın almaması için reklam ve tanıtım yaparlar. Bu yönüyle tekel gibidirler. Doğru cevap E'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum