İktisadi Düşünceler Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #747108

18. yüzyılın sonlarına doğru Merkantilizm güç kaybetmeye başlamasının sebebi neydi?


Asilzadelerin giderek zenginleşmesi

Tek taraflı bir politika olması

Emek-değer teorisine değer verilmesi

Toprağın değerinin ve rantının belirlenmesi

Dış ticaretin ülke içindeki ekonomiye canlandırıcı etkisinin olması


Yanıt Açıklaması:

Merkantilizm tek taraflı bir politika idi. Bir ülkenin zenginliğinin altın ve gümüşle ölçülmesi, tarımın ihmal edilerek sanayiye önem verilmesi; devletin, ülkeye altın girmesini teşvik etmek, dışarıya altın çıkmasını önlemek için ekonominin her alanına müdahale etmesi, zamanla bizzat gelişmekte olan sanayileri boğmaya başlamıştır. Böylece, hem eleştirilmesine neden olmuş hem de yeni düşüncelerin meydana gelmesini teşvik etmiştir.

Yorumlar
  • 0 Yorum