İktisadi Düşünceler Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #1091435

Aşağıdakilerden hangisi Monetarizmin kurucusu Milton Friedman"ın görüşlerinden birisi değildir?


Parasal artışların enflasyonist etkileri vardır.

Klasik miktar teorisinde yer alan “paranın dolaşım hızı” sabittir ve istikrarsızdır.

Devlet müdahalelerinde özellikle para politikası alanında gerçekleşen müdahaleler ekonomik dengenin bozulmasına sebep olmaktadır.

Ekonomide temel sorun iktisat ve politika düzeyleri arasındaki ilişkiler içinde piyasaların ve devletin sınırlarının yani işlevlerinin neler olduğunun belirlenmesidir.

Piyasaların kendi kendini tedavi edecek güçleri vardır ve piyasaların kendiliğinden tam istihdamı sağlama ve insanların gereksinimlerini karşılama yeteneğine sahiptir.


Yanıt Açıklaması:

Monetaristler parasal artışlarının enflasyonist etkilerini kabul etmekle birlikte, bazı yönlerden Klasik Miktar Teorisi’ni eleştirerek, enflasyonu açıklamada yetersiz kaldığını öne sürmüşlerdir. Monetaristlere göre, M.V=P.T şeklinde ifade edilen Klasik Miktar Teorisi formülünde yer alan paranın dolaşım hızı (V) sabit değil, aksine bazı değişkenlerin istikrarlı bir fonksiyonudur. Milton Friedman’ın analizleri ile geliştirilen Monetarizm’e bu nedenle aynı zamanda “Modern Miktar Teorisi” adı da verilmektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum