İktisadi Düşünceler Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #1250231

Keynes'e göre bir ekonomide satışların ücret düşüşü yoluyla artırılamamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


Ücret düşüşü verimliliği azaltır

Ücretler üretim maliyetini etkilemez

Ücretler talebin kaynağıdır

Ücret düşüşü grevlere neden olur

Hükümetler ücret düşüşüne izin vermezler


Yanıt Açıklaması:

Keynes, ücret kesintileri yoluyla bir firmanın istihdamını arttırabileceğini; fakat firmanın ürünlerine olan talep değişmeyeceği için bu tip bir politikanın etkisiz kalacağını savunmuştur. Keynesyen bakış açısına göre, ekonominin dışa kapalı olduğu varsayımı altında, bir bütün olarak ekonomideki satışlar ücret kesintileri yoluyla arttırılamaz, çünkü ücretler üretimin maliyeti olduğu kadar talebin kaynağını da teşkil eder. Doğru cevap C'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum