İktisadi Düşünceler Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #1393320

  1. Ekonomideki istikrarsızlıklar para arzındaki dalgalanmalardan kaynaklanır
  2. Enflasyonun temel nedeni, para arzının yetersiz olmasıdır
  3. Kısa dönemde para arzı artışları, ekonomiyi gecikmeli etkiler
  4. Para politikası varlıkların nispi fiyatlarını değiştirmek suretiyle reel ekonomiyi etkiler
  5. Piyasa kendiliğinden tam istihdamı sağlama yeteneğine sahiptir

Yukarıda verilen ifadelerin hangileri monetarizmin özelliklerindendir?


IV-V

I-II

I-III

II-III-IV

I-III-IV-V


Yanıt Açıklaması:

Monetarizme göre ekonomide istikrarsızlığın nedeni, yanlış uygulanan para politikalarından kaynaklanır. Para arzının fazla olması enflasyon oluşmasındaki başlıca sebeptir. Keynesyen görüşte para politikasının reel ekonomiye aktarımı faiz oranı üzerinden işlemektedir. Monetarist görüşte ise para politikası portföyde yer alan varlıkların nispi fiyatlarını değiştirmek suretiyle reel ekonomiyi etkilemektedir. Yine monetarist görüşe göre kısa dönemde para arzı artışları, ekonomiyi gecikmeli etkileyerek enflasyonun artmasına yol açar. Bu durumda doğru cevap E seçeneğidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum