İktisadi Düşünceler Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #738042

Veblen'e göre değişimin temel unsurları aşağıdakilerden hangisidir?


Ahlak ve hukuk

Hukuk ve teknoloji

Teknoloji ve kurumlar

Devlet ve teknoloji

Bilim ve hukuk


Yanıt Açıklaması:

Veblen değişimin iki temel unsurunu teknoloji ve kurumlar olarak tanımlamaktadır. Ona göre, kurumlar statik ve değişimi engelleyici, teknoloji ise dinamik ve değişimi körükleyici bir nitelik taşımaktadır. Teknolojinin itici gücü, sonuçta kurumların da değişimini getirmektedir. Doğru cevap C'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum