İktisadi Düşünceler Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #738082

Commons'a göre kurumcu iktisatçıların incelediği en küçük birim nedir?


Fayda

Haz

Emek

Meta

İşlem


Yanıt Açıklaması:

Commons'a göre, kurumcu iktisatçıların en küçük birimi, taraflarıyla birlikte bir işlemdir. Çünkü tanımı ve doğası geregi işlemler, klasik iktisatçıların emegi ile hazcı iktisatçıların hazları arasına girmektedir. Çünkü doğal güçlere ulaşma yollarını denetleyen toplumdur ve işlemler, "metaların mübadelesi" değil, toplumun ortaya koyduğu ve insanlar arasında kazanma ve başkasına devretmeyi mümkün kılan, mülkiyet haklarının mübadelesi anlamına gelmektedir. Doğru cevap E'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum