İktisadi Düşünceler Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #738419

Fiyatın dikey, miktarın da yatay eksenden yer aldığı bir çizelgede, arz eğrisinin pozitif, talep eğrisinin de negatif eğimli olarak birbirini kestiği grafik, ilk gündeme getiren ve bunu meşhur eden iktisatçılar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Keynes-Marshall

Walras-Marshall

Smith-Marshall

Cournot-Marshall

Edgeworth-Marshall


Yanıt Açıklaması:

Fiyatın dikey, miktarın da yatay eksenden yer aldığı bir çizelgede, arz eğrisinin pozitif, talep eğrisinin de negatif eğimli olarak birbirini kestiği grafik, ilk gündeme getiren kişi Cournot olsa da Marshall tarafından meşhur edilmiş ve bu grafik Marshall Makası olarak iktisat literatürüne geçmiştir.

Yorumlar
  • 0 Yorum