İktisadi Düşünceler Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #745955

Aralarında G. Schmoller ve W. Sobart'ın da bulunduğu, zaman ve mekandan bağımsız bir iktisadi açıklamanın mümkün olmadığını savunan iktisati ekol aşağıdakilerden hangisidir?


Eski Kurumcu İktisat

Tarihçi Okul

Yeni Kurumcu İktisat

Merkantiyalizm

Neo-Klasik İktisat


Yanıt Açıklaması:

19. yüzyılda soyutlamacı ve neoklasik iktisada ilk tepkiler Tarihçi Okul tarafından verilmiştir. Tarihçiler, zaman ve mekândan bağımsız bir iktisadi açıklamanın olamayacağını ifade ederler. Tarihçilerin görüşleri, İngiltere ve Fransa’da da ilgi görse de Alman Tarihçi okulu iktisadi düşünce tarihinde daha çok temayüz etmiştir. Öncüleri arasında W. Rosher, B. Hildebrand ve K. Knies gibi düşünürlerin bulunduğu Alman Tarihçi Okulunun en ünlü temsilcileri G. Schmoller ve W. Sombarttır.

Yorumlar
  • 0 Yorum