İktisadi Düşünceler Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #749303

Marjinalistlere göre değerin nihai kaynağı nedir?


Fayda

İhtiyaç

Kıtlık

Üretim kaynakları

Maliyetler


Yanıt Açıklaması:

Bu noktada marjinalistler bir malın üretimi sırasında geçmişte katlanılan büyük maliyetleri zorunlu olarak o malın fiyatının yüksek olmasını gerektirmediğini ileri sürmektedirler. Bunlara göre bir malın değeri, sağladığı faydaya bağlıdır ve bu fayda da geçmişten değil, şimdi ve gelecekte yapılacak tüketimden kaynaklanmaktadır.

Yorumlar
  • 0 Yorum