İktisadi Düşünceler Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #1250077

Keynes için aşağıdakilerden hangisi iktisadi yatırım anlamını taşır?


Sermaye malı alımı

Hisse senedi alımı

Tahvil alımı

Altın alımı

Bankada mevduat hesabı açmak


Yanıt Açıklaması:

Keynes iktisadi yatırımı yeni sermaye malı satın alımı olarak tanımlamıştır. Burada iktisadi yatırım ve finansal yatırımı birbirinden iyi ayırt etmek gerekir. Finansal yatırım pay senedi ve tahvil gibi finansal araçların satın alınmasını ifade eder. Keynes'e göre, finansal yatırımlar yatırım sayılamaz çünkü finansal yatırım doğrudan sermaye malı satın alımını ifade etmez, finansal yatırımlar basitçe bireylerin tasarruflarını değerlendirmek için kullandıkları alternatifler araçlardır. Doğru cevap A'dır.

Yorumlar
  • 0 Yorum