İktisadi Düşünceler Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #1398560

  1. Piyasada dengenin sağlanması para arzını istikrara kavuşturmakla gerçekleşir
  2. İşsizliğin nedenini piyasa katılıkları ile açıklamaktadır
  3. Gerektiğinde dengeleyici paracı/moneter ya da maliye politikalarına başvurabileceğini kabul ederler
  4. Maliye politikaları ile birlikte para politikalarının da önemini kabul eder
  5. Genel fiyat ve ücret kontrolleri piyasanın kırılganlığını arttırmaktadır

Yukarıda verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri Yeni Keynesgil İktisat’ın öneri ve uygulamalarındandır?


I-II

I-V

II-III-IV

I-IV-V

II-III-V


Yanıt Açıklaması:

Keynesgiller piyasaların çeşitli sebeplerle denge durumundan uzaklaşabileceğini dikkate alarak bu gibi durumlarda hükümetin dengeleyici paracı/moneter ya da maliye politikalarına başvurabileceğini kabul ederler. Yeni Keynesgil iktisatçılar işsizliğin nedenini piyasa katılıkları ile açıklamaktadır. Keza para politikasının da ekonomi üzerindeki kuvvetli etkisini fiyat ve ücret katılıkları ile açıklamaktadırlar. Yeni Keynesgil iktisat, katı Keynesgil tutumdan vazgeçerek maliye politikaları dışında para politikalarının da önemini kabul etmiştir. I-V’te yer alan bilgiler ise Monetarizm’e aittir. Doğru cevap C seçeneğidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum