İktisadi Düşünceler Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #1398739

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde gelişmekte olan bir çok ülkenin 1980’lerde uyguladığı monetarist politikaların ortak sonucu yer almaktadır?


Yüksek büyüme

Cari fazla

Parasal istikrar

Yüksek işsizlik

Para arzında artış


Yanıt Açıklaması:

Petrol krizi sonrasında yüksek enflasyon ve ekonomik kriz yaşamaya başlayan bir çok gelişmekte olan ülke krizden çıkmak için IMF reçetelerini denemiştir. Bu süreçte devlet harcamaları ve sosyal ödemeler azaltılmış aynı zamanda vergi indirimleri ile ekonomi canlandırılmaya çalışılmıştır. Ancak uygulanan programlar soncunda enflasyon düşmekle beraber şirket iflasları ve yüksek işsizlik baş göstermiştir. Monetarist politikaları izlemek zorunda kalan gelişmekte olan ülkeler ağır toplumsal bedeller ödemek zorunda kalmıştır. Doğru cevap D seçeneğidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum