İktisadi Düşünceler Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #649664

Mal ve hizmetlerin el değişmesi sırasında ortaya çıkan maliyete ne ad verilir?


Üretim maliyeti

İşlem maliyeti

Değişken maliyet

Sabit maliyet

Toplam maliyet


Yanıt Açıklaması:

İşlem maliyetleri, iktisadi değerlerin sahiplenebilme hakkının bireyler arasında değiştirilmesi ve bireylere özgü bu hakların uygulanabilmesi sırasında ortaya çıkan maliyetlere denir. Bu çerçevede, sözleşme yapma, bilgi edinme, ölçme ve danışmanlık maliyetleri de işlem maliyeti çerçevesinde ele alınmaktadır. Üretim maliyetleri mal ve hizmetlerin üretimde, işlem maliyetleri ise mal ve hizmetlerin el değişmesi sırasında ortaya çıkmaktadır.

Yorumlar
  • 0 Yorum