İktisadi Düşünceler Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #738013

Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi neoklasik yaklaşımı tamamen reddetmeyerek, yeniden düzenlenerek genişletilmesini savunur?


Eski kurumcu iktisat

Yeni kurumcu iktisat

Neokurumcu iktisat

Tarihçi okul

Marksist iktisat


Yanıt Açıklaması:

Yeni kurumcular neoklasik yaklaşımın bazı varsayımlarını yeniden tanımlamak suretiyle kullanılması gerektiğini ileri sürmektedirler. Kurumların oluşum ve gelişimini de bu mantıkla açıklamak gerektiğini savunurlar. Doğru cevap B'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum