İktisadi Düşünceler Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #742704

“Firmanın varoluş nedeni, piyasaya göre işlem maliyetlerini azaltmasıdır” görüşü hangi iktisatçıya aittir?


Ronald Coase

Gustav Schmoller

John Bates Clark

John Rogers Commons

Thortein Bunde Veblen


Yanıt Açıklaması:

Ronald Coase 1937 yılında kaleme aldığı Firmanın Doğası isimli makalesinde, üretim faktörlerin serbestçe alınıp satıldığı iyi işleyen bir piyasa organizasyonu olmasına rağmen neden üretici birim olarak firmanın ortaya çıktığını, yani üretimin doğrudan piyasada değil de firma özelinde yapıldığını işlem maliyetleri çerçevesinde açıklamaktadır. Bu makalede Coase’nın ileri sürdüğü temel tezi; firmanın varoluş nedeni, piyasaya göre işlem maliyetlerini azaltmasıdır. Dolayısıyla işlem maliyetlerini azaltan firma başarı şansını kazanmaktadır.

Yorumlar
  • 0 Yorum