İktisadi Düşünceler Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #745938

Savaş Çevrimi kavramının yaratıcı olan ve Eski Kurumcu İktisat ekolünün öncülerinden olan iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?


Gunner Myrdal

Thorstein B. Veblen

Wesley C. Mitchell

John R. Commons

John Maurice Clark


Yanıt Açıklaması:

Eski Kurumcu İktisat'ın öncülerinden olan Commons’a göre özgün ve yeni fikirlerin ortaya çıkışı, devrimci savaşların öncesinde veya sonrasına rastlamaktadır. Bu duruma Commons, Savaş Çevrimi adını vermektedir. Bu çevrimin dönüm noktaları 1689 İngiliz Devrimi, 1789 Fransız devrimi, 1861 Amerikan Devrimi, 1848 Avrupa Devrimi ve
1914’lerden itibaren ortaya çıkan birçok devrime rastlamaktadır. Commons bu devrimlerin hemen öncesinde ve sonrasında ortaya çıkan sosyal ve siyasal görüşlerin, sonraki dönemlerde de uzun süre etkili olduklarını ifade etmektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum