İktisadi Düşünceler Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #749313

"Haz ve Elem Teorisi" hangi düşünüre aittir?


Stanley Jevons

Augustin Cournot

Johann H. Von Thünen

Jules Dupuit 

Karl (Carl) Menger


Yanıt Açıklaması:

Jevons’un Politik İktisat Teorisi adlı eserinin ikinci bölümünün başlığı “Haz ve Elem Teorisi”dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum