İktisadi Düşünceler Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #934681

Neoklasik iktisadın üzerine kurulmuş olduğu iki temel ilke aşağıdakilerden hangisidir?


Maksimizasyon ve Rasyonellik

Optimizasyon ve doğal düzen

Marjinal fayda ve değer

Arz ve talep

İthalat ve ihracat


Yanıt Açıklaması:

Neoklasik iktisat iki temel aksiyon üzerine kurulmuştur. Bunlardan biri maksimizasyon diğeri de rasyonellik ilkesidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum