İktisadi Düşünceler Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #1089143

Keynes’in temel varsayımları Klasik ve Neoklasik iktisadın varsayımlarından büyük farklılık göstermezse de, Keynes’in farkı burada nedir?


Keynes ekonomiyi talep yönünden ele alır.

Keynes toplam harcamalar ile toplam gelirleri bir araya getirerek kullanır.

Keynes ekonominin tamamını değil bayındırlık faaliyetlerini ön plana alır.

Keynes ekonomiyi bireylerin ekonomik davranışını bir ayrım olarak kabul eder.

Keynes firmaları bir bütün ve istihdam kararını da tek bir firma kararı olarak alır.


Yanıt Açıklaması:

Keynes’in temel varsayımları, Klasik ve Neo Klasik İktisat’ın varsayımlarından büyük farklılık göstermemektedir. Keynes farklı olarak, ekonomiyi arz yönünden değil talep (toplam harcamalar) yönünden ele alır.

Yorumlar
  • 0 Yorum