İktisadi Düşünceler Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #559056

Monetarizm ile ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?


Piyasanın kendiliğinden tam istihdamı sağlayamacağını savunur.

Rasyonel beklentiler hipotezini savunur.

Fiyat ve ücret katılıkları varsayımını kabul eder.

Stagflasyon krizinin Keynesci politikalarla çözümlenememesi durumunda yükselişe geçmiştir.

Klasik iktisada bir karşı devrim niteliğindedir.


Yanıt Açıklaması:

Chicago üniversitesi mensubu iktisatçılarından Milton Friedman ve yakın çevresindeki iktisatçıların alternatif görüşleri, 1970’lerde ortaya çıkan stagflasyon krizinin Keynesci politikalarla çözümlenememesi durumunda yükselişe geçerek iktisattaki Monetarizm / Keynesyen iktisat tartışmalarını doğurmuştur. Doğru cevap D'dir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum