İktisadi Düşünceler Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #580229

Aşağıda verilenlerden hangisi marjinal faydacılar (birinci kuşak marjinalistler) arasındadır?


Irving Fisher

Alfred Marshall

Vilfredo Poareto

Léon Walras

Francis Ysidro Edgeworth


Yanıt Açıklaması:

1870’lerde birbirinden habersiz olarak Alman Carl Menger, İngiliz William Stanley Jevons ve
Fransız Léon Walras isimli üç düşünür marjinal fayda kavramını geliştirmiş, Walras, diğer marjinalistlerin de belirttiği gibi, fiyatı belirleyenin, malların marjinal faydaları olduğuna vurgu yapar. Cevap D şıkkıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum