İktisadi Düşünceler Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #739867

Fisher'e göre para arzındaki bir artışın sonucu ne şekilde olacaktır?


Paranın dolanım hızının artması

Üretim miktarının artması

Enflasyonun artması

Para talebinin artması

Faiz oranının düşmesi


Yanıt Açıklaması:

Fisher, paranın miktar kuramı ya da Fisher denklemi olarak bilinen MV = PQ eşitliğini  formüle etmiştir. Burada M dolaşımdaki para miktarını, V paranın dolanım hızını, P fiyatlar genel düzeyini ve Q ise üretim miktarını ifade etmektedir. Fisher'e göre paranın dolanım hızı ve üretim değişmeyeceği için, para arzı artışı aynı oranda enflasyon artışı yaratır. Doğru cevap C'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum