İktisadi Düşünceler Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #745883

Marshall'ın geliştirdiği ve ekonomiyi belirli bir anda fotoğraflamayı amaçlayan denge modeli aşağıdakilerden hangisidir?


Kısmi denge modeli

Statik denge modeli

Dinamik denge modeli

Aktif denge modeli

Bütüncül denge modeli


Yanıt Açıklaması:

Neoklasik iktisat temelde bir denge iktisadıdır. Walras, Pareto ve Edgeworth genel denge modeli üzerine çalışmışlardır. Ama, hem daha kolay anlaşılabilir hem de daha yaygın uygulama alanı olan Marshall’ın geliştirdiği kısmi denge modelidir. Birinci ve ikinci kuşağın geliştirdiği hem genel hem de kısmi denge modelleri, zaman unsurunu dikkate almayan, ekonomiyi belirli bir anda fotoğraflamayı amaçlayan statik denge modelleridir. Zaman faktörünü de içine alacak şekilde kurgulanan dinamik denge modelleri daha sonraki kuşaklar tarafından geliştirilecektir.

Yorumlar
  • 0 Yorum